OvalPoint

Tehdään yhdessä keräilystä helpompaa
  Login  
1/23/2018 3:46 PM

Lähetä kohde
8/26/2006 12:00: peksi

Rekisteröityneenä käyttäjänä voit lähettää kohde-ehdotuksia referenssikokoelman julkaistuihin osiin. Ehdotuksien perusteella lisätyt kohteet näkyvät referenssikokoelmassa ilman tietoa ehdottajasta.

Ehdotuksen lähettämisessä on huomioitava seuraavaa :

”Lähettämällä kuvan/kuvat alla mainitulla tavalla annan Semantic Solutions Oy:lle oikeuden harkintansa mukaan sisällyttää kyseiset kuva(t) referenssikokoelmiinsa. Annan suostumuksen myös siihen, että kuvia ja niihin liittyviä tekstikuvauksia saa muokata ja edelleen luovuttaa osana referenssikokoelmia. Kuvia ja tekstikuvauksia saa lisäksi käyttää palvelujen markkinoinnissa.”

Voit lähettää kohde-ehdotuksia joko sähköpostilla osoitteeseen tai suoraan tällä linkillä (linkki toimii vain jos olet rekisteröitynyt).

Kirjoita sähköpostiin mahdollisimman tarkka tiedossasi oleva kuvaus kohteista ja mielellään 300 dpi tarkkuudella tallennettu jpg-kuva(t) kohteesta.
Sähköpostiyhteydenotto on mahdollista myös puuttuvien kohteiden digitoimisesta sopimiseksi, jos sinulla ei ole mahdollisuutta digitoida kohteita itse tai kohteita on runsaasti.

Sähköpostilla voit myös kertoa tärkeistä lisähavainnoista kokoelman kohteista. Alkuvaiheessa on kokoelmaan myös varmasti päässyt sama kohde useaan kertaan, ja havainnot näistä ovat erittäin tärkeitä, jotta tällaiset kohteet voidaan yhdistää. Olemassa olevia kohteita kommentoidessasi, on helpointa käyttää kohteella palvelussa olevaa kohdenumeroa.